Thuis in Verbinding

Interculturele training

In internationale zakenrelaties speelt taal een essentiële rol, net zoals de kennis over cultuurverschillen en –overeenkomsten. We zijn allemaal andersdenkenden. Iedereen handelt vanuit zijn culturele achtergrond. Dit heeft invloed op een bedrijfsovername, onderhandelingsproces, outsourcing, planning, strategie, projectuitvoering en samenwerking.

Kennis hierover levert meer onderling begrip en acceptatie. Dat is noodzakelijk om de manier van werken op elkaar af te stemmen. Een ander doel van de groepstrainingen is om je aan cultuurverschillen aan te passen en deze te overbruggen. Mensen die de trainingen volgen, zullen hun vaardigheden oefenen en verbeteren. Ze krijgen handvaten om bottle necks en geschillen op te lossen. Het ultieme doel is om een multicultureel intelligent teamlid of leider te worden. Na deze trainingen kun je situaties vanuit verschillende culturele perspectieven bekijken en analyseren en weet je hoe daarmee om te gaan.

4CUnity biedt verscheidene op maat gemaakte preventieve en probleemoplossende interculturele bewustzijnstrainingen en individuele adviezen. We hebben kennis van meer dan 35 culturen. We traceren bottlenecks in uw interculturele relatie door duidelijkheid te scheppen over uw cultuur, andermans cultuur en de wisselwerking daar tussen. We bieden oplossingen om tot onderling begrip en een succesvolle zakenrelatie en samenwerking te komen.

Marjoleine van Sinderen heeft bij Philips Semiconductors en NXP Semiconductors gedurende haar arbeidsjaren intercultureel bewustwordingstrainingen gegeven aan teams werkzaam in Europa, Amerika en Azië.

Interculturele training

"Voor onderling begrip en een succesvolle samenwerking"

Zie ook

Uw case